I. Website terms of use

1. General aspects

Acest set de Termeni și Condiții ("Termeni și Condiții") guvernează raporturile dintre Media S.R.L, Bulevardul Unirii, nr. 0, Chișinău, Moldova ("Societatea") și persoanele care utilizează ("Utilizatorul") paginile de internet imobiliare.online ("Site-ul").

Accesarea și utilizarea Site-ului inclusiv a oricărei pagini sau secțiuni componente ale acestora, sau a oricărui Serviciu furnizat prin intermediul Site-ului se poate face numai în conformitate cu acest set de Termeni și Condiții, care includ Politica de Confidențialitate Datelor și Politica privind Cookies.

Pentru utilizarea spațiului dedicat clienților persoane juridice se completează cu prevederile din Termeni și Condiții aplicabile agențiilor imobiliare pentru acea secțiune, plus contractul comercial stabilit între părțile implicate.

Societatea furnizează sub formă bazelor de date doar premisele tehnice, prin intermediul cărora sunt transmise informațiile (anunțurile), fără a exercita nicio influență asupra conținutului anunțurilor.

Societatea nu este implicată în relația dintre vânzător și partea interesată de achizitionare sau cumpărător, nici în calitate de intermediar, nici în calitate de parte contractuală sau reprezentant al unei părți contractuale.

Contractele negociate ca urmare a unui anunț publicat pe Site vor fi încheiate și executate fără participarea Societății.

PENTRU UTILIZAREA SERVICILOR, PUTEM SOLICITA UTILIZATORULUI SĂ ÎȘI EXPRIME ACORDUL CU PRIVIRE LA ACEST SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII PRINTR-O ACȚIUNE SPECIFICĂ, CARE ARE SEMNIFICAȚIA UNUI CONSIMȚĂMÂNT NEECHIVOC (E.G. BIFAREA CĂSUȚEI SPECIFICE "AM CITIT ȘI SUNT DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE"). BIFAND O ANUMITĂ CĂSUȚA, UTILIZATORUL:

  • A) ÎȘI DĂ ACORDUL, ÎN MOD EXPRES, SĂ RESPECTE TOATE CLAUZELE DIN ACEST SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII, PRECUM ȘI ORICE ALȚI TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE SERVICIILOR
  • B) IA LA CUNOȘTINȚĂ DE CONDIȚIILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE, CARE ESTE PARTE INTEGRANTĂ DIN ACEST SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII

Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a Serviciilor, Utilizatorii trebuie să verifice la momentul fiecărei accesări a Site-ului termenii și condițiile de utilizare. Chiar dacă omiteți să analizați termenii și condițiile, dar utilizați Site-ul, vom considera că ați acceptat acest set de Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestora).

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din acest set de Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestuia), vă rugăm să nu utilizați, sau după caz, să încetați utilizarea Site-ului.


2. Descrierea serviciilor

În conformitate cu prezentele Termeni și Condiții, Societatea are obligația de a furniza un formular de înregistrare pentru anunțuri, și de a asigura accesul la anunțurile din bazele de date ale Site-ului prin intermediul Internetului pentru perioada de timp convenită cu Utilizatorul.

Site-ul promovează prin diverse modalități anunțurile inserate de utilizatori, în special prin includerea acestora în alte pagini web sau în alte medii online și imprimate precum și prin publicitatea efectuată prin referiri la aceste anunțuri în diverse e-mailuri de tip newsletter.

Utilizatorii au posibilitatea de a utiliza Site-ul și funcțiile acesteia numai în limitele stadiului actual al tehnologiei.

Societatea își rezervă dreptul de a restricționa temporar posibilitățile de inserare și de accesare a anunțurilor, dacă acest lucru este necesar datorită limitelor de capacitate, în scopul menținerii siguranței și a integrității serverelor sau pentru implementarea măsurilor tehnice și dacă această servește unei executări corecte și corespunzătoare, sau îmbunătățite, a prestațiilor contractuale datorate (lucrări de întreținere).

În special, prin motive tehnice se înțelege că anunțurile activate nu pot fi accesate sau pot fi accesate doar limitat (erori inopinate ale sistemului).

Utilizatorii au acces gratuit la majoritatea Serviciilor oferite de Societate, excepție făcând serviciul de publicare anunț pentru care Utilizatorii au acces numai în urma înregistrării, autentificării și plății acestui Serviciu. De asemenea, autentificarea în cont, permite accesul la facilități suplimentare ale Site-ului.

Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul portalului sunt supuse acelorași condiții, în afară de cazul în care acestea nu au condiții de folosire distinct formulate.

Orice material postat pe Site de Utilizator (în orice format) poate fi supus moderării, înainte sau după upload, în cazul în care depistăm o încălcare a termenilor și condițiilor.

Utilizatorul este de acord cu transmiterea anunțurilor publicate pe Site și către alte site-uri pentru a beneficia de o expunere mai mare. Expunerea suplimentară se realizează prin următoarele rețele: Google, Facebook, Instagram. În acest scop Utilizatorul își da acordul cu privire la transmiterea textului public al anunțului, a fotografiilor atașate la anunț cât și a datelor de contact publicate pe anunțul respectiv.

Societatea nu poate controla modul în care anunțurile sunt afișate pe site-urile afiliate, dar va face eforturi în asigurarea unei expuneri cât mai mari.


3. Înregistrarea contului de Utilizator

Înregistrarea contului de Utilizator pe Site este gratuită. Prezentul document, "Termeni și condiții", reprezintă contractul dintre Utilizator și Societate, contractul intră în vigoare în momentul înregistrării pe Site și înlocuiește oricare altă înțelegere sau convenție, orală sau scrisă, anterioară. Singurele drepturi ale Utilizatorului sunt cele expres prevăzute în contract, precum și în prezentele termeni și condiții și se vor înțelege a fi folosite de către o persoană cu capacitate deplină de exercițiu.

Numai persoanele juridice și persoanele fizice care dețin capacitatea deplină de exercițiu își pot crea un cont de Utilizator pe Site. Pentru evitarea oricărui dubiu, Site-ul nu este destinat minorilor, iar utilizarea, inclusiv crearea contului de Utilizator pentru aceste categorii de persoane nu este permisă.

Societatea pune la dispoziția Utilizatorului două metode de înregistrare cont: prin email sau prin conectarea contului Google. Pentru a putea conecta contul de Google, utilizatorul trebuie să accepte condițiile de conectare afișate de Google, așa cum sunt acestea exprimate în platforma respectivă, înțelegând faptul că datele personale preluate de această platformă vor fi procesate în nume propriu. Informațiile pe care trebuie să la furnizeze un Utilizator pentru crearea contului de Utilizator trebuie să fie complete și corecte. Înregistrarea necesită o adresă de email validă. Utilizatorul poate să aleagă o parolă personală care trebuie păstrată secretă și nu trebuie dezvăluită terților.

În cazul în care informațiile furnizate în timpul creării contului de Utilizator se modifică ulterior, Utilizatorul este obligat să actualizeze prompt respectivele informații conținute în contul de Utilizator.

Fiecare Utilizator își poate crea un singur cont de Utilizator pe Site. Este interzisă înregistrarea simultană a mai mult de un cont de Utilizator. Nu se permite eludarea acestei prevederi, Societatea având dreptul de a restricționa conturile multiplicate. Contul de Utilizator nu este transferabil.

Societatea își rezervă dreptul de a șterge conturile de Utilizator care au fost inactive pentru o perioada de 12 luni.

Societatea își rezervă dreptul de a șterge conturile de Utilizator a căror adresa de email nu a fost confirmată în interval de 30 de minute de la crearea contului. Confirmarea faptului că adresa de email pe care a fost creat contul aparține Utilizatorului se poate face accesând linkurile special introduse în emailurile prin care se anunță crearea contului și se cere confirmarea lui. Odată cu ștergerea contului, se va șterge și tot conținutul existent la acel moment în cont. Acest lucru poate însemna: informații personale, anunțuri salvate în cont, căutări salvate, anunțuri plătite pentru publicare pe site, dar nu numai. Fără o adresă de email validă și confirmată contul nu poate funcționa la parametri optimi și în plus previne utilizarea adresei de email personale de către persoane neautorizate.

La trimiterea unui formular de contact pentru o proprietate, Utilizatorului îi este prezentat, pentru a fi citit, întregul set de Termeni și Conditii și are opțiunea de accepta sau nu prevederile acestuia. Doar dacă este de acord cu Termenii și Condițiile și doar după exprimarea acestui acord, Societatea va crea un cont neconfirmat pe adresa de email introdusă în formular. După ce se răspunde acestui mesaj de confirmare a adresei de email, se va trimite pe email către Utilizator o notificare ce contine un link către mesajul primit. La accesarea acestui link, Utilizatorul are dreptul de a-și seta o parola proprie, respectiv de a-și confirma contul unde va putea vedea mesajul primit, împreuna cu istoricul tuturor conversațiilor purtate prin intermediul Site-ului.

Societatea nu este răspunzătoare pentru informațiile eronate introduse de utilizatori, pentru lipsa capacității depline de a încheia acte juridice și, în general, nu este răspunzătoare pentru nicio informație introdusă de Utilizator și care nu corespunde realității.


4. Inserarea și prelungirea anunțurilor

Publicarea unui anunț imobiliar pe Site este gratuită.

Un Utilizator poate plasa anunțuri doar dacă este înregistrat. O întrebuințare abuzivă, în special prin utilizarea de multiple conturi de Utilizator, dă Societății dreptul de a șterge listările și de a rezilia contractul de utilizare în mod excepțional.

Modificările aduse conținutului unui anunț sunt gratuite și pot fi efectuate de ori câte ori este nevoie. Nu este permisă modificarea câmpurilor care definesc în mod unic anunțul. Aceste câmpuri sunt evidențiate printr-un icon specific care indică blocarea câmpului.

Un anunț poate fi oricând șters (dacă a expirat sau nu a fost niciodată activat) sau oprit de la afișare de către Utilizator. În cazul în care un anunț este șters de Utilizator, nu se acordă nicio rambursare a sumei deja plătite. În cazul în care un anunț este oprit, el nu se va mai afișa pe Site. Anunțul poate fi pornit doar în intervalul perioadei plătite și va fi afișat pe Site, până la expirarea perioadei plătite inițial.


5. Ștergerea anunțurilor, restricționare, denunțare unilaterală și alte măsuri

Societatea poate lua următoarele măsuri dacă există suficiente indicii că un Utilizator a încălcat prevederile legale, drepturile terților sau prezentele Termeni și Condiții sau dacă Societatea deține orice alt interes legitim:

  • ștergerea anunțurilor sau altor conținuturi inserate pe Site;
  • întârzierea publicării anunțurilor sau altor conținuturi inserate pe Site;
  • transmiterea de avertismente către Utilizatori;
  • limitarea sau restricționarea (temporară sau permanentă) a utilizării Site-ului.

Societatea poate șterge anunțurile dacă acestea încalcă acest set de Termeni și Condiții (în special a prevederilor expuse în Secțiunea 7), drepturile unor terți prin conținutul sau prin modul lor de prezentare, sau orice prevederi legale aplicabile.

Societatea poate restricționa în mod final și definitiv accesul unui Utilizator la Site, dacă acesta a încălcat în mod repetat prezentele Termeni și Condiții (pentru utilizarea secțiunii publice) sau dacă a făcut acest lucru în circumstanțe deosebit de grave, sau dacă există alte motive importante.

Atunci când accesul unui Utilizator este restricționat, acesta nu mai poate utiliza Site-ul și nu mai poate înregistra un nou cont de Utilizator.

Utilizatorii pot oricând denunța unilateral contractul de utilizare. În acest scop, un participant poate solicita ștergerea contului de Utilizator oricând.

Societatea poate denunța unilateral contractul de utilizare oricând, cu un preaviz de denunțare unilaterală de 15 zile. Dreptul de restricționare a accesului rămâne neafectat.


6. Modificări ale prețurilor / Modificări sau completări la Termeni și Condiții

Societatea are dreptul de a modifică Termeni și Condiții pentru utilizarea secțiunii publice oricând, fără dezvăluirea motivelor. Noile Termeni și Condiții vor fi comunicate Utilizatorului înainte de inserarea unui anunț.


7. Cerințe privind conținutul și aspectul anunțurilor

Utilizatorul are obligația de a insera un anunț imobiliar numai în secțiunea prevăzută pentru acel tip de proprietate (apartamente, case/vile, terenuri; închirieri sau vânzări).

Utilizatorii au obligația de a furniza informații complete și corecte în ceea ce privește proprietatea promovată. Este interzisă introducerea la anunțuri, de informații incorecte sau care generează confuzie. Prețul este obligatoriu de completat.

În timpul procesului de inserare, Utilizatorul trebuie să completeze câmpurile obligatorii, iar în măsură în care cunoaște informațiile suplimentare cerute prin formularul de introducere să completeze cât mai explicit aceste câmpuri.

Nu este permisă publicitatea pentru mai mult de o proprietate pe anunț.

Nu se admit anunțuri succesive cu același conținut (anunțuri duplicat).

Anunțurile pot fi ilustrate cu fotografii. Utilizatorul se obligă să insereze în bazele de date ale Site-ului numai acele fotografii pe care este autorizat să le utilizeze fără restricțîi și care nu sunt grevate de drepturi ale unor terți - în special de drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți. În acest caz, utilizatorul înțelege și acceptă faptul că întreaga responsabilitate legală față de terți îi aparține. Fotografiile utilizate nu trebuie să inducă în eroare și trebuie să reflecte starea actuală a proprietății oferite în anunț. Introducerea de imagini poate reprezenta un factor determinant în procesul de vânzare/închiriere. Este interzisă folosirea de imagini care nu au legătură cu proprietatea. Este interzisă folosirea de imagini care prezintă însemne (watermark, sigla, denumire sau altele) ale altor site-uri imobiliare concurente. (Aici nu sunt incluse site-urile agențiilor imobiliare care folosesc serviciile Societății); Este interzisă introducerea unei imagini de mai multe ori (imagini duplicat).

Anunțul nu poate încălca prevederile legale sau bunele moravuri prin formulare, conținut, prezentare vizuală sau scopul urmărit. Este interzisă postarea de anunțuri discriminatorii pe criteriul rasei, naționalității, limbii, religiei, sexului sau orientării sexuale, etniei, categoriei sociale, convingerilor, vârstei, dizabilităților, bolilor cronice necontagioase, infectării HIV, apartenenței la o categorie defavorizată sau oricăror alte situații asimilabile.

În general nu este permisă într-un anunț includerea de legături spre pagini web externe sau spre alte surse externe de informații.

În plus, nu este permisă includerea în anunțuri a așa-numitelor numere ale liniilor telefonice (servicii cu valoare adăugată), care, atunci când sunt apelate, au drept rezultat taxe telefonice mai ridicate pentru apelanți.

Nu se admit anunțuri cu conținut ilegal, imoral, sau care nu au legătură cu tematica site-ului.

Nu se admit cuvinte obscene sau orice anunțuri care ar putea leza interesele sau imaginea unei persoane fizice/juridice.

Este interzisă folosirea adreselor de email din paginile acestui site pentru trimiterea SPAM.

Este interzis abuzul de orice fel cu privire la serviciul oferit.

Anunțurile care contravin celor de mai sus nu vor fi publicate/vor fi șterse din baza de date accesibilă celorlalți Utilizatori.

Întrucât Societatea nu are posibilitatea tehnică de a verifică fiecare anunț înaintea publicării, acesta își rezervă dreptul de a restricționa anunțurile care nu respectă limitele prevăzute pentru utilizarea site-ului, atunci când observă sau îi este adusă la cunoștință încălcarea.


8. Răspunderea pentru conținutul anunțurilor

Utilizatorul este singurul responsabil pentru conținutul anunțurilor. Societatea nu verifică anunțurile în ceea ce privește corectitudinea sau caracterul complet. Societatea nu garantează pentru corectitudinea sau caracterul complet al anunțurilor.

Societatea exclude orice garanție și răspundere pentru conformitatea anunțurilor cu prevederile legale.

Societatea exclude în special orice garanție sau răspundere acordată Utilizatorilor care derivă din faptul că contractele de vânzare-cumpărare negociate sau încheiate pe baza anunțurilor publicate pe Site pot să nu fie valabile în conformitate cu legislația aplicabilă, sau pot avea drept rezultat dezavantaje juridice sau economice pentru una sau ambele părți ale contractului de vânzare-cumpărare.


9. Clauza de exonerare de răspundere

Utilizatorul eliberează Societatea de orice pretenții ale unor terți împotriva Site-ului datorate încălcării drepturilor acestor terți de către anunțul Utilizatorului sau de către orice altă utilizare a Site-ului de către utilizator. Prin această, utilizatorul își asumă și obligația de suportare a cheltuielilor necesare pentru apărarea drepturilor Societății, inclusiv orice taxe judiciare și legale. Această regulă nu se aplică dacă și în măsura în care utilizatorul nu este responsabil pentru încălcarea drepturilor.


10. Actualizarea bazelor de date, ștergerea anunțurilor

Pentru a face căutarea proprietăților cât mai interesantă și mai plină de succes, Societatea depune toate eforturile pentru actualizarea bazelor sale de date. De aceea, Utilizatorii se angajează să șteargă anunțurile de îndată ce proprietatea din ofertă a fost vândută/închiriată, sau dacă nu mai este disponibilă din alte motive.


11. Căutarea proprietăților și integritatea sistemului

Utilizatorii pot căuta proprietăți exclusiv prin intermediul motoarelor de căutare oferite de Site. Listele de anunțuri sunt sortate implicit în funcție de criterii comerciale (Top Listing), însă utilizatorul poate schimba ordinea afișării anunțurilor în funcție de propriul interes. Anunțurile afișate în lista de rezultate pot fi filtrate după numeroase criterii de filtrare precum zonă, preț, număr camere, suprafață etc.

Nu este permisă căutarea proprietăților eludând motoarele de căutare uzuale în special prin utilizarea programelor de căutare pentru accesarea bazelor de date ale Site-ului.

Utilizatorul nu poate lua nicio măsură care poate avea drept rezultat suprasolicitarea infrastructurii Site-ului sau pe care ceilalți Utilizatorii nu pot fi așteptați în mod rezonabil să o tolereze. Utilizatorilor nu li se permite blocarea, rescrierea sau modificarea conținutului generat de Site sau crearea în niciun alt mod a unei perturbări.


12. Garanția

În cazuri de forță majoră, Societatea va fi eliberată de obligația sa de executare. Vor fi considerate forță majoră toate evenimentele neprevăzute, precum și acele evenimente pentru ale căror efecte legate de executarea contractului nu este responsabilă niciuna dintre părți. Astfel de evenimente vor include în special măsuri legale în situații de grevă, de asemenea și atunci când survin în cadrul unor companii terțe, măsuri oficiale luate de autorități, defecțiunea rețelelor de comunicații și a portalurilor altor furnizori, perturbări privitoare la operatorii de rețea și alte defecțiuni, de asemenea în cazul în care astfel de evenimente survin la nivel de subcontractanți, sub-furnizori și subcontractanții acestora, sau de operatori ai procesoarelor de date subnodale. Utilizatorii nu pot avea nicio pretenție la vreo despăgubire pentru defecțiuni pentru care Societatea nu este responsabilă.


13. Limitarea răspunderii

Cu excepția încălcării obligațiilor contractuale esențiale, Societatea poate fi răspunzătoare pentru daune față de comercianți numai dacă și în măsura în care Societatea a acționat cu intenție sau din culpă gravă. În cazul încălcării obligațiilor contractuale esențiale, Societatea va fi răspunzătoare pentru orice conduită culpabilă al reprezentanților săi legali, a directorilor executivi sau a altor persoane angajate de Societate în vederea executării obligațiilor sale.

Față de consumatori, Societatea va fi ținută răspunzătoare numai pentru acțiuni săvârșite cu intenție sau din culpă gravă. Cu toate acestea, în cazul încălcării obligațiilor contractuale esențiale sau în cazul în care Societatea este responsabilă pentru imposibilitatea de executare a obligațiilor contractuale, Societatea va fi răspunzătoare pentru orice conduită culpabilă a reprezentanților săi legali, al directorilor executivi sau al altor persoane angajate de Societate în vederea executării obligațiilor sale.

Cu excepția conduitei intenționate sau a culpei grave a reprezentanților săi legali, a directorilor executivi sau altor persoane angajate de Societate în executarea obligațiilor sale, răspunderea Societății va fi limitată cantitativ la daunele tipice previzibile în momentul încheierii contractului.

O răspundere pentru compensarea unei daune indirecte, în special pentru câștigul nerealizat, va fi acordată numai în cazul conduitei intenționate sau a culpei grave a reprezentanților săi legali, a directorilor executivi sau altor persoane angajate de Societate în vederea executării obligațiilor sale și numai în baza unei hotărâri judecătorești definitive.

Excluderile și limitările de răspundere de mai sus față de comercianți sau consumatori nu vor fi aplicabile nici în cazul garanțiilor specifice acordate de Societate, nici în cazul daunelor rezultate din atingeri aduse vieții sau sănătății sau al încălcării prevederilor legale obligatorii.


14. Dreptul de autor și drepturile de utilizare

Toate datele, informațiile, siglele companiilor, textele, programele și imaginile anunțurilor inserate pe Site vor fi supuse limitărilor legilor dreptului de autor. Utilizatorul va folosi doar acele date, informații, sigle ale companiilor, texte, programe și imagini pe care este autorizat să le utilizeze fără restricții și care nu sunt grevate de drepturi ale unor terți - în special de drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți . Modificarea, prelucrarea ulterioară și utilizarea de către terți în orice fel de medii nu sunt permise. Drepturile Utilizatorilor rămân neafectate de prezenta. Aceștia pot continuă să dispună în mod liber de datele și informațiile proprii.


15. Legea aplicabilă și jurisdicție

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce acest set de Termeni și Condiții vor fi interpretate și guvernate de legislația aplicabilă în Moldova. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor locale.